ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562        มกส.1.5-1-1 คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561       มกส.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-3 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-4 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-2-1 ภาพช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า       มกส.1.5-3-1 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-3 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  159
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,262
  เยี่ยมชมปีนี้ :  13,551
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  667,691
  IP :  18.232.51.69
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ค้นหาข่าว :
แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับทบทวน) 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง) 
แผนศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2560 
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม5-4-2560 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-ปรับแผนกลางปีงบประมาณ 
แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560-ฉบับทบทวน 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2560ชุดใหม่ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์2560 
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 
แบบประเมินความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 
สรุปรายงานผลโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 2560 
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม20-06-2561 
ประชุมคณะกรรมการทำนบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 5 เมษายน2560 
แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ2561 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานบุญกฐิน 2560 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการศิลปวัฒธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 
รายงานสรุปโครงการสืบสานภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรม 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  23  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2