ประชุมคณะกรรมการทำนบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 5 เมษายน2560       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2560ชุดใหม่       แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ2561       แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-ปรับแผนกลางปีงบประมาณ       แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560-ฉบับทบทวน       คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       แผนศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2560       รายงานสรุปผลการดำเนินงานบุญกฐิน 2560       โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561       โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  26
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,673
  เยี่ยมชมปีนี้ :  51,192
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  558,206
  IP :  54.81.150.27
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ ประเภทผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องฯและรายใหม่ ภาคเรียนที่1/2560
 หมวด :  ข่าวทุนกู้ยืม   วันที่ :  21-09-2560
4 ขั้นตอนเพื่อความรวดเร็ว                                                        
1.ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา ลำดับ ที่กองทุนนัดหมาย                                                       
2.พิมพ์เอกสารสัญญาในระบบ e-studentloan ก่อนวันนัดหมาย                                            
3.เตรียมเอกสารประกอบสัญญาให้เรียบร้อยก่อนวันทำสัญญา                                      
4.แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาและปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งคัด

smileyตรวจสอบรายชื่อsmiley

>>>ประเภทผู้กู้รายใหม่<<<

>>>ประเภทผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น<<<