ปฏิทินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ปีการศึกษา 2561       คู่มือการกู้ยืมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2561       บัญชีรายชื่อนักศึกษา ซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2560       ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2559       กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559       แหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์ ฝึกวิชาชีพครู       ข่าวการรับสมัครงาน     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  10
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,991
  เยี่ยมชมปีนี้ :  31,266
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  538,280
  IP :  54.81.112.7
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 รายงานการโอนเงิน กองทุน กยศ. กรอ. ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 หมวด :  ข่าวทุนกู้ยืม   วันที่ :  13-11-2559
ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนของผู้กู้ยืมเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย กองทุน กยศ.จำนวน 890 ราย กองทุน กรอ. จำนวน 559 ราย ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  งานทุนการศึกษา(พื้นที่นามน)จึงขอแจ้งผู้กู้ยืมที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียนก่อนนั้น ยื่นเอกสารเพื่อเบิกคืนค่าเล่าเรียน ณ ห้องกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด กองทุนและกลุ่มงานการเงินจึงของแจ้งแนวปฏิบัติ ดังนี้
  1.ดำเนินการเขียนใบฝากเงิน/โอนเงิน(เข้าบัญชีตนเอง) ที่ห้องกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ในระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2559 (เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
  2.เตรียมเอกสารประกอบการเบิกคืนดังนี้
    2.1 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2559
    2.2 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย(ของผู้กู้)
หมายเหตุ หากผู้กู้ไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์รับเงินคืนมหาวิทยาลัยฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์ด้านล่าง
 
กองทุน กยศ.

กองทุน กรอ.